Oświadczenie dot. prowadzenia marketingu drogą elektroniczną:

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Henkel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (e-mail: dpo.pl@henkel.pl).

  2. Zaznaczając checkbox dot. otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji za pośrednictwem wiadomości email. Twoje dane osobowe tj. email będziemy przetwarzać podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni, w tym profilowanie (jesli wypełniona została ankieta personalizująca newsletter).

    Profilowanie ma na celu skierowanie do Ciebie spersonalizowanej oferty.

  3. Dostęp do Twoich danych osobowych będą miały osoby upoważnione przez Administratora. Ponadto, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. świadczące usługi marketingowe, call center, IT i inne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących. Wycofanie ww. zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie Twojego oświadczenia na dane kontaktowe podane w punkcie 1 niniejszej klauzuli.

  5. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  prawo do poprawiania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych.

  6. Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  7. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt: pod adresem e-mail dpo.pl@henkel.com lub listownie na: „Henkel Polska sp. z o.o.”, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych w tym celu jest brak realizacji przetwarzania w celach marketingowych.