Skip to Content

Polityka Prywatności

1. Dane administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana (dalej również jako: „Użytkownik”) danych osobowych jest Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Administrator”), adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, e-mail: dpo.pl@henkel.com.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) związanych zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostarczania usług Użytkownikom serwisu, w tym m.in. udostępniania materiałów informacyjnych, handlowych, marketingowych i ich wyszukiwania, korzystania przez Użytkowników z czatbota, umożliwienia zamieszczania recenzji przez Użytkowników, rejestracji i prowadzenia kont Użytkowników w serwisie oraz rozpatrywania reklamacji w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną – na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w myśl art. 6 ust. 1 lit.

b) RODO, b) handlowo-marketingowych, np. poprzez dostarczanie Newslettera Użytkownikom, którzy uprzednio wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowomarketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących na wybrany kanał komunikacji (tj. adres email). Zgoda, o której mowa wyrażana jest poprzez zaznaczenie checkboxa, a następnie jest potwierdzenia za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na adres email Użytkownika – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest podejmowanie działań handlowomarketingowych, w związku z wyrażoną zgodą, o której mowa powyżej,

c) analitycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na analizie ruchu użytkowników serwisu (o ile zostanie wyrażona zgoda na cookies) oraz na analizie najczęściej zadawanych pytań w czatbocie – w celu doskonalenia usług świadczonych przy pomocy serwisu,

d) związanych z udziałem Użytkowników w testach produktów, ankietach oraz akcjach promocyjnych i konkursach; szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w tych celach zawsze opisywane są indywidualnie w ramach danej akcji marketingowej,

e) wystawiania opinii o produktach – Użytkownik może podać swoje dane osobowe takie jak adres email, pseudonim oraz lokalizacja w związku z wystawianiem opinii o naszych produktach. W takim przypadku podane dane wykorzystamy do zbierania, analizy oraz opublikowania opinii o naszych produktach. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

f) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na ewentualnym dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 

3. Transfer danych osobowych poza EOG

Dane Użytkownika (adres email, pseudonim, lokalizacja) mogą zostać przekazane do Bazaarvoice, Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, TX 78759, USA, w celu gromadzenia, przetwarzania i analizowania opinii produktów firmy Henkel. W świetle europejskiego prawa ochrony danych osobowych, system prawny Stanów Zjednoczonych Ameryki nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych, chyba że organizacja znajduje się na „Data Privacy Framework List” zgodnie z Decyzją Komisji z 10 lipca 2023 r. Skutkować może to wystąpieniem zwiększonego ryzyka w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Bazaarvoice, Inc. Istnieje również możliwość, że Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze swoich z praw w odniesieniu do przekazanych danych osobowych. Dane Użytkownika są przekazywane do Bazaarvoice, Inc. w oparciu o wyraźną zgodę udzieloną podczas opiniowania produktu (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

a) pracownikom lub współpracownikom Administratora, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków oraz zobowiązanym do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,

b) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, którzy działają na zlecenie i rzecz Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności agencji They.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie., która odpowiada za obsługę serwisu,

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze lub prawne,

d) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom),

e) innym spółkom z grupy kapitałowej Administratora. 

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych będą przetwarzane przez czas sesji.

Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających (tj. przez okres 6 lat od zakończenia umowy).

W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jego dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających (tj. przez okres 6 lat od zakończenia umowy).

Dane osobowe Użytkowników związane z otrzymywaniem informacji handlowomarketingowych będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

W przypadku korzystania z funkcji czatbot znajdującej się na stronie internetowej serwisu, dane będą przetwarzane co do zasady przez czas prowadzenia konwersacji z czatbotem, a w przypadku braku udzielenia przez czatbot odpowiedzi na zadane pytanie, przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż przez 30 dni od zakończenia konwersacji z czatbotem.

6. Zasady gromadzenia danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i korzystania z usług za pośrednictwem serwisu. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO),

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), c) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO,

d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,

e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą lub w sytuacji gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, profilowania lub w celach analitycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 RODO,

f) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: dpo.pl@henkel.com. Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby podany w pkt 1 Polityki prywatności.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości

9. Cookies i podobne technologie

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii. 

 • Pliki cookies
  Pliki cookies niezbędne do podstawowego funkcjonowania serwisu są obsługiwane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) są wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie (lub podobnych technologii) oraz ich funkcjonalności można znaleźć w naszej Polityce korzystania z plików cookie (link to: https://www.askteamclean.com/pl/pl/additional-content/polityka-cookies.html).

  Podczas korzystania z serwisu mogą być gromadzone dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego Użytkownika, nazwa domeny, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki i systemu operacyjnego, czas dostępu, zawartość plików cookies, etc.
 • Google Ads
  Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), w celu oceny skuteczności działań reklamowych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, "Google Ads" instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Państwa urządzenie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również Państwa adresem IP, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia finalne należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

  Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

  Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google. Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Wycofanie zgody:

  W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) znajdą Państwo informacje o tym, jak indywidualnie dostosować ustawienia reklamowe w Google. Można również zainstalować wtyczkę opt-out (https://support.google.com/ads/answer/7395996)
 • Google Analytics
  O ile Użytkownik wyraził na to zgodę, strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) ("Google"). W tym celu na Państwa urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny.

  Serwis działa w oparciu o anonimizację IP. Oznacza to, że Google skraca (obcina ostatnie osiem cyfr adresu IP), czyli anonimizuje, adresy IP z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytoriów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres IP, który jest anonimizowany tylko na serwerach Google w USA.

  Google, na zlecenie operatora strony internetowej, będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatorów stron internetowych. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

  Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henekl, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Google. Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  Wyłączenie zbierania danych:

  Użytkownik może wyłączyć gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Google (pliki cookie i adres IP), zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki lub pobierając i instalując niezbędne rozszerzenie przeglądarki, które jest dostępne na następującej stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 • Google Campaign Manager 360
  Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, w przypadku Google Campaign Manager 360 korzystamy z usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby wyświetlać Państwu odpowiednie reklamy. W tym celu Google instaluje na Państwa urządzeniu plik cookie, wykorzystując Państwa adres IP. Oprócz adresu IP, informacji o przeglądarce i urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych i czasie dostępu, ten plik cookie gromadzi również informacje o reklamach wyświetlanych w przeglądarce oraz o tym, które reklamy są klikane. Dzięki temu Google i jego partnerzy mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wizyt na stronach Henkla lub innych witrynach. Pliki cookie Campaign Manager wykorzystują pseudonimowy numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki użytkownika w celu sprawdzenia reklam wyświetlanych na ekranie i przyciągających uwagę. W tym celu, podczas wyświetlania reklam, Państwa przeglądarka jest identyfikowana i przypisywana do grupy docelowej. W ten sposób pliki cookie zapisane przez Google na Państwa urządzeniu umożliwiają Państwu retargetowanie z jednej strony (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów.

  Informacje te będą również wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

  Google może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto Google).

  Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy o masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

  Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej serwisu, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.

  Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Wycofanie zgody:

  W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzasz się na stosowanie plików cookie, ale nie odpowiada Ci stosowanie plików cookie kampanii Google, możesz skorzystać z tego linku, aby dezaktywować usługę Campaign Manager firmy Google
 • Google Optimize 360
  Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy na naszej stronie internetowej narzędzia "Google Optimize 360" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analizuje wykorzystanie różnych wariantów naszej strony internetowej i pomaga nam w poprawieniu komfortu użytkowania w zależności od sposobu zachowania się naszych użytkowników na stronie internetowej. Google Optimize jest narzędziem zintegrowanym z Google Analytics, dlatego w tym zakresie obowiązuje to, co zostało powiedziane o Google Analytics.

  Wycofanie zgody:

  W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie" lub zainstalowanie wtyczki opt-out dla Google Analytics (patrz wyżej).
 • Adobe Analytics
  Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) ("Adobe"). W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie będzie gromadził dane, takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz data i godzina żądania serwera, w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny.

  Adobe (jako administrator danych) może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. za pośrednictwem Państwa konta Adobe).

  Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez Użytkownika z witryny (w tym adres IP Użytkownika) będą przekazywane do Adobe i przetwarzane przez Adobe na serwerach w Wielkiej Brytanii. W przypadku tego transferu danych z państwa trzeciego odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony przez standardowe klauzule umowne, (art. 46 RODO), do czasu wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO).

  Włączyliśmy anonimizację IP, co oznacza, że ostatni oktet (ostatnia część) adresu IP jest natychmiast ukrywany, gdy adres IP jest pobierany przez Adobe. Anonimizacja ta jest przeprowadzana przed jakimkolwiek przetwarzaniem adresu IP. Dla celów analizy statystycznej dostępna będzie jedynie Państwa przybliżona lokalizacja.

  Zezwalając na stosowanie plików "cookies" na stronie internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Adobe.

  Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

  Wycofanie zgody:

  W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie odpowiada Państwu stosowanie plików cookie Adobe Analytics, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i dezaktywować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Adobe Analytics.
 • Pixel Facebooka
  Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy Piksela Facebooka dostarczanego przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) oraz Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) ("Facebook"). Narzędzie to pozwala nam analizować i personalizować nasze reklamy w oparciu o sposób korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w celu dostarczania reklam specjalnie dostosowanych do Państwa potrzeb. W tym celu piksel zbiera Państwa adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedzinach i działaniach podejmowanych na naszych stronach, "Facebook-ID" oraz datę i godzinę żądania serwera. Więcej informacji na temat danych udostępnianych nam za pośrednictwem narzędzi biznesowych, takich jak piksel, można znaleźć w punkcie 1 a. Warunków korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

  Zebrane dane są wykorzystywane do optymalizacji kampanii i tworzenia niestandardowych grup odbiorców, które są grupami użytkowników Facebooka opartymi na zebranych danych, w celu kierowania kampanii reklamowych na Facebooku (Facebook Ads). W tym celu można również ustalić, czy poszczególne urządzenia końcowe należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego.

  Facebook może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto na Facebooku). Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać zebrane informacje do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook lub nie zalogowałeś się, może on poznać i przetwarzać Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne. Facebook przetwarza te dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

  Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Facebook.

  Dalsze informacje na temat ochrony danych i okresu przechowywania danych na Facebooku można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/.

  Wycofanie zgody:

  Wycofanie zgody W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, mogą Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące reklam poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień Facebooka (https://www.facebook.com/help/568137493302217). 
 • Piksel 1PlusX AG
  Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy piksela 1plusX AG (Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Szwajcaria) do oceny zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, do umożliwienia agregacji danych z innymi reklamodawcami współpracującymi z 1PlusX oraz do oceny skuteczności marketingu. W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowany jest plik cookie. Plik cookie gromadzi informacje o odwiedzanych stronach internetowych, wyszukiwarkach i używanych hasłach, przeglądanych stronach internetowych, mediach i interakcjach z reklamami pod unikalnym identyfikatorem cookie w celu grupowania grup użytkowników o podobnych zainteresowaniach. Plik cookie gromadzi również typ przeglądarki i ustawienia językowe, czas dostępu oraz adresy stron, z których nastąpiło przekierowanie. Zebrane dane są wykorzystywane do wyświetlania reklam dostosowanych do użytkownika poprzez ponowną identyfikację, retargeting i personalizację, do celów raportowania i optymalizacji kampanii.

  Identyfikatory plików cookie są w naszym imieniu wymieniane z innymi usługodawcami, którzy mogą synchronizować pliki cookie z własnymi plikami cookie ("dopasowanie plików cookie") i rozpowszechniać reklamy za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. Na podstawie zebranych danych w przeglądarce wyświetlane są reklamy związane z zachowaniem lub spersonalizowane treści na stronie internetowej.

  Wycofanie zgody:

  W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać swoje wybory dotyczące niewykorzystywania tych informacji przez uczestniczące firmy, odwiedź http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu oraz youradchoices.com.
 • Wtyczki do mediów społecznościowych
  Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Państwa przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:

  a) Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins,

  b) YouTube jest dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek YouTube można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/youtube/documentation,

  c) Instagram jest dostarczany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagram i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/instagram.

  Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2- kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie.

  Narzędzie społecznościowe przekazuje dostawcy informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Dostawcy ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych.

  Dostawcy przetwarzają dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych.

  Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców.

  Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:

  a) Polityka ochrony danych osobowych/prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php,

  b) Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez Google: https://policies.google.com/privacy,

  c) Polityka ochrony danych osobowych/zachowania prywatności wydana przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

  Wycofanie zgody:

  W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych.
 • Logowanie za pośrednictwem konta Facebook i Google
  Użytkownik może uzyskać dostęp do konta w serwisie Ask Team Clean za pośrednictwem swojego konta w usłudze Facebook (Facebook Connect) lub Google. Klikając w odpowiedni przycisk w celu zalogowania się do serwisu, Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę logowania w usłudze Facebook lub Google. W przypadku opisanym powyżej Administrator automatycznie uzyskuje od Facebook lub Google informacje, na których przekazanie Użytkownik zgodził się w ramach usługi Facebook lub Google i wykorzystuje je w celu identyfikacji Użytkownika w serwisie Ask Team Clean. Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:

  a) Polityka ochrony danych osobowych/prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php,

  b) Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez Google: https://policies.google.com/privacy.

  Jeśli rejestracja/logowanie w serwisie Ask Team Clean nastąpi przy pomocy konta w usłudze Facebook lub Google, Administrator otrzyma dane osobowe nie tylko bezpośrednio od Pani/Pana, ale także od dostawcy usług social media, z których Pani/Pan skorzysta, w zakresie: adresu e-mail oraz innych informacji, które w usłudze Facebook lub Google zostały oznaczone jako publiczne dostępne (tj. imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie profilowe).

10. Profilowanie

Jeżeli Użytkownik wypełnił ankietę personalizującą Newsletter, Administrator może dokonywać profilowania w celu spersonalizowania zawartości Newslettera do upodobań Użytkownika.